de Nederlandse Terug Blik Kwis 2022 (zonder blik, per post)

ALLEEN KWISBOEKJE
€ 14,95 € 9,95

Deze "Nederlandse Terug Blik Kwis" richt zich op leuke en opmerkelijke gebeurtenissen die in 2022 in Nederland hebben plaatsgevonden. En ondanks de ene na de andere crisis viel er nog genoeg te lachen over opmerkelijke gebeurtenissen in ons land. En daar gaat deze kwis over!

Je ontvangt alleen het gedrukte vragen- en antwoordenboekje per post. Deze zit NIET verpakt in blik. Aanvullend spelmateriaal kan via onze site gedownload worden. Na betaling sturen we de kwis per post toe.

Deze kwis telt bijna 100 vragen verdeeld over 3 vragenrondes, 2 fotorondes en 2 audiorondes. 

Je ontvangt het vragen- en antwoordenboekje in een mooi tinnen blik. Aanvullend spelmateriaal kan via onze site gedownload worden. Na betaling sturen we de kwis per post toe.

 

Hoe werkt de kwis?:

Je kunt de kwis spelen in meerdere varianten: met of zonder spelleider en met of zonder hulplijnen. Je hebt echter voor alle varianten aanvullend spelmateriaal nodig dat je vanaf week 52 via deze site vooraf kunt downloaden. Zo blijft de kwis super actueel.

 

Variant 1: zonder spelleider

Speel in groepjes of individueel. Elke medespeler stelt om de beurt een vraag uit het boekje. Na het stellen van de vraag vult iedereen zijn/haar antwoord in op het scoreformulier. Geef het boekje daarna door aan de volgende speler en die stelt de volgende vraag, etc. Als alle vragen zijn gesteld, verdeel je alle antwoordformulieren en controleer je (aan de hand van de juiste antwoorden in het boekje) wie de meeste punten heeft en zich een jaar lang: "Nieuwskenner 2022" mag noemen! Bij deze variant is het leuker om geen hulplijnen zoals internet/google of die ene slimme ome te raadplegen.

 

Variant 2: met spelleider

  1. Wijs ruim van tevoren een spelleider aan en geef hem het vragenboekje
  2. Stel zelf teams samen of speel individueel
  3. Op onze site vindt de spelleider de benodigde audiobestanden, bonusronde en scorefomulier om te downloaden
  4. De spelleider stelt de vragen uit het boekje en de deelnemers noteren hun antwoord op het scoreformulier (zonder hulplijnen!)
  5. Ieder correct antwoord levert 1 punt op
  6. Degene met de meeste punten mag zich een jaar lang "Nieuwskenner 2022" noemen!
  7. Laat de champagne maar knallen!

 

Variant 3: de 'dorpsquiz variant'

Mateloos populair zijn de zgn. dorpsquizzen waar hele dorpen uitlopen om binnen een bepaalde tijd - en met gebruik van alle denkbare hulplijnen! - zoveel mogelijk vragen correct moeten beantwoorden. Deze kwis kun je ook op die manier spelen. Verdeel je gezelschap desgewenst in groepjes of speel individueel en laat iedereen binnen een afgesproken tijdsbestek de vragen beantwoorden via het scoreformulier. Als de tijd is verstreken controleer je de antwoorden op dezelfde manier als bij variant 1.

 

Aanvullend spelmateriaal zoals de bonusronde en de geluidsfragmenten dien je vooraf via deze site te downloaden. Instructies hiervoor staan in het kwisboekje.